A BME MIT szakképzési tanfolyamai


A technika, technológia nagyon gyors fejlődése megköveteli a folyamatos tanulást, továbbképzést. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszéke (MIT) felnőttképzési tanfolyamokat dolgozott ki a mérnökök továbbképzése, tudásuk napra készen tartása érdekében. A tanfolyamok sokfélesége - a beágyazott hardverek tervezésétől a magas szintű, absztrakt, modellvezérelt szoftvertervezésig - jól tükrözi a tanszék kompetencia-területeit. Az egymást kiegészítő és egymásra épülő szakmai területek szinergiája az egyik erőssége a több mint ötven éve alapított tanszéknek.

A BME jogosult felnőttképzési tanfolyamokat is tartani (a BME nyilvántartási száma: 01-0509-04). A MIT a saját tanfolyamait úgy alakította ki, hogy teljesítse a felnőttképzési törvény (2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről) által támasztott követelményeknek, és így a tanfolyamaink költségei a szakképzési keret terhére is elszámolhatók.

2011. február.