A BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék a BME Villamosmérnöki és Informatikai
Kar egyik legnagyobb tanszéke. Tradicionálisan mérnök-tanszék, amely 2004-ben ünnepelte
alapításának 50. évfordulóját. Jelenleg több mint 40 munkatárssal és mintegy 40 PhD
hallgatóval rendelkezik.A BME MIT szakterületei:

Beágyazott információs rendszerek
Intelligens rendszerek
Szolgáltatásbiztos számítástechnika

A fentiekhez a méréstechnika, digitális technika, elektronika, számítástechnika, mesterséges intelligencia és információtechnológia mindazon eszközei, elméleti és gyakorlati vonatkozásai
kapcsolódnak, amelyek eljárások, berendezések és rendszerek kialakításához,
működtetéséhez és alkalmazástechnikájához szükségesek.

A BME MIT kompetenciái a Beágyazott információs rendszerek szakterületen:
Méréselmélet, méréstechnika, műszertechnika, digitális jelfeldolgozás, rendszeridentifikáció,
beágyazott szoftver- és hardvertervezés (beleértve a fejlesztést, verifikációt és validációt is),
megbízhatóság, teljesítményelemzés, logikai tervezés, elektronikai rendszertervezés,
tesztelés, diagnosztika, hálózati eszközök, újrakonfigurálható rendszerek, érzékelő hálózatok,
kalibráló eszközök, orvostechnikai berendezések.

A BME MIT kompetenciái az Intelligens rendszerek szakterületen:
Problémamegoldás gépi módszerei, tudásreprezentációk, ontológiák, következtető
rendszerek, szakértő rendszerek, tanuló rendszerek, gépi tanulás, neurális hálók, hibrid
rendszerek, versengő és együttműködő rendszerek, intelligens ágensek, adat- és
szövegbányászat, tudásintenzív kommunikációs nyelvek és protokollok, bioinformatika,
technológiai eszközök.

A BME MIT kompetenciái a Szolgáltatásbiztos rendszerek szakterületen:
Formális módszerek, modellezés és modelltranszformáció, algoritmusmodellezés és
-szintézis, CASE eszközök, szoftvertechnológiák, hibatűrő számítógépek architektúrái,
rendszertervezés, formális verifikáció és validáció, rendszerintegráció, optimalizálás,
monitorozás, rendszerfelügyelet, biztonságkritikus rendszerek, informatikai rendszerek
biztonsága és védelme, biometria, digitális aláírás.


A Tanszékről bővebb információk a
www.mit.bme.hu honlapon találhatók.