Nagyteljesítményű digitális jelfeldolgozás FPGA-val

A képzés célcsoportja:
Az FPGA áramkörök jelfeldolgozási/képfeldolgozási alkalmazásokban kihasználható kedvező
tulajdonságaikat, tervezési módszereiket megismerni kívánók.

A képzés során megszerezhető kompetencia:
A digitális jel és képfeldolgozási feladatok megvalósítása sok esetben a kifejezetten erre a
célra tervezett DSP processzorokkal sem oldható meg gazdaságosan. A nagymértékű
hardveres párhuzamosítást kínáló FPGA eszközök alkalmazása ezekben az esetekben egy
lényegesen kedvezőbb megoldást jelenthet, egyszerűbb tervezési és realizálási feltételekkel.
A tanfolyam ezekkel a lehetőségekkel foglalkozik, bemutatva a blokkszintű tervezés és
automatikus rendszergenerálás módszereit.

A képzésbe való bekapcsolódás és a részvétel feltételei:
A képzésbe való bekapcsolódás minimum feltétele alapvető; digitális technikai, jelfeldolgozási
ismeretek.

Tervezett képzési idő:
A képzés időtartama: 21 óra. Javasolt bontás: 3 nap, napi 7 óra.

Maximális csoportlétszám:
A maximális csoportlétszám 10 fő.

A tanfolyam díja:
A tanfolyam díja 6500+áfa Ft/óra/fő. A tanfolyam díjából az általános kedvezmények
levonhatók.

A tanfolyam kidolgozói:
Dr. Fehér Béla docens         
Szántó Péter tanársegéd

A tanfolyam előzetes képzési programja: