Digitális rendszerek tervezése FPGA-val

A képzés célcsoportja:
A digitális tervezés korszerű alkatrészbázisával és ennek hatékony használatával
megismerkedni kívánók.

A képzés során megszerezhető kompetencia:
A programozható logikai eszközök komplexitása rohamosan növekszik, míg áruk
folyamatosan csökken, így egyre több rendszerben válnak gazdaságosan felhasználhatóvá.
Ugyanakkor az implementált funkciók komplexitásának növekedése megfontolt tervezést és
alapos ellenőrzést igényel. A képzés során bemutatásra kerülnek a legelterjedtebb FPGA és
CPLD családok; a résztvevők megismerkednek a Verilog vagy VHDL nyelvvel, az alapvető
tervezési megfontolásokkal, megoldásokkal; a verifikáció során nélkülözhetetlen szimulációs
lépesekkel.

A képzésbe való bekapcsolódás és a részvétel feltételei:
A képzésbe való bekapcsolódás minimum feltétele alapvető digitális technikai ismeretek.

Tervezett képzési idő:
A képzés időtartama: 21 óra. Javasolt bontás: 3 nap, napi 7 óra.

Maximális csoportlétszám:
A maximális csoportlétszám 10 fő.

A tanfolyam díja:
A tanfolyam díja 6500+áfa Ft/óra/fő. A tanfolyam díjából az általános kedvezmények
levonhatók.

A tanfolyam kidolgozói:
Dr. Fehér Béla docens         
Szántó Péter tanársegéd


A tanfolyam előzetes képzési programja: