Mérés, modellezés és tervezés az elektronikában

A képzés célcsoportja:
A tanfolyam a fizikában, elektronikában, méréstechnikában kellő jártassággal bíró, néhány
év tervezői gyakorlattal rendelkező igényes villamosmérnökök továbbképzését célozza.

A képzés során megszerezhető kompetencia:
Az elektronikai tervezés sokrétű szakismeretet és komoly mérnöki gyakorlatot igényel. Csak
ezek birtokában lehetséges egy terméket olyan szinten kifejleszteni, amely a vállalt
megrendelői specifikáción túlmenően a biztonsági, EMC, tesztelhetőségi és kalibrálhatósági
követelményeknek is megfelel. A hardver- és szoftvertervezés az EMC, a tesztelhetőségi és
kalibrálhatósági szempontoktól elválaszthatatlan; az EMC és egyéb megfelelőség utólag nem,
vagy csak igen nagy költségráfordítással biztosítható. Az előadásokba ágyazott
demonstrációk, mérések és kísérletek a megértést támogatják.

A képzésbe való bekapcsolódás és a részvétel feltételei:
A képzésbe való bekapcsolódás minimum feltétele villamosmérnöki végzettség néhány év
tervezői gyakorlattal.

Tervezett képzési idő:
A képzés időtartama: 60 óra.

Maximális csoportlétszám:
A maximális csoportlétszám 8 fő.

A tanfolyam díj:
A tanfolyam díja 6500+áfa Ft/óra/fő. A tanfolyam díjából az általános kedvezmények
levonhatók.

A tanfolyam kidolgozói:
Dr. Zoltán István docens

A tanfolyam előzetes képzési programja: