Mikroprocesszoros rendszerek tervezése FPGA-val

A képzés célcsoportja:
Komplex mikroprocesszoros rendszerek tervezése iránt érdeklődők.

A képzés során megszerezhető kompetencia:
A nagy kapacitású FPGA áramkörök kedvező lehetőséget kínálnak komplex, (akár több)
processzort tartalmazó digitális rendszerek integrált megvalósítására. A képzés során a
résztvevők megismerkednek az ilyen felépítésű rendszerek általános tulajdonságaival, az
áramkörön belüli buszrendszerek szerepével, és alkalmazási példákon kersztül a Xilinx cég
által kínált ún. soft-core (MicroBlaze), illetve hard-core (PowerPC) processzoros
rendszerekkel, a teljes rendszer hardver- és szoftverspecifikációjával, tervezésével, valamint
a saját perifériák tervezésének, illesztésének menetével.

A képzésbe való bekapcsolódás és a részvétel feltételei:
A képzésbe való bekapcsolódás minimum feltétele korábbi tapasztalatok digitális rendszerek,
mikroprocesszorok alkalmazása területén.

Tervezett képzési idő:
A képzés időtartama: 21 óra. Javasolt bontás: 3 nap, napi 7 óra.

Maximális csoportlétszám:
A maximális csoportlétszám 10 fő.

A tanfolyam díja:
A tanfolyam díja 6500+áfa Ft/óra/fő. A tanfolyam díjából az általános kedvezmények
levonhatók.

A tanfolyam kidolgozói:
Dr. Fehér Béla docens
Szántó Péter tanársegéd
A tanfolyam előzetes képzési programja: