Párhuzamos, eseményvezérelt programozás beágyazott rendszerekben

A képzés célcsoportja:
Beágyazott szoftverfejlesztéssel foglalkozó, de a beágyazott operációs rendszerekben és a
párhuzamos, eseményvezérelt programozásban még nem jártas szakemberek.

A képzés során megszerezhető kompetencia:
A beágyazott rendszerekben egyre gyakoribb a valós idejű beágyazott operációs rendszerek
használata, amelyek alapvetően a párhuzamos, eseményvezérelt programozási paradigma
alkalmazását feltételezik. A képzés során bemutatásra kerül a párhuzamos eseményvezérelt
programozási paradigma, a közös erőforrások kezelésének módjai, a párhuzamos folyamatok
és/vagy szálak közötti szinkronizáció és kommunikáció módjai mind elméleti, mind gyakorlati
(eCos beágyazott operációs rendszeren) szempontból. A megszerzett ismeretek lehetővé
teszik a beágyazott szoftvert fejlesztők számára a gyakorlatban előforduló feladatok hatékony
megoldását.

A képzésbe való bekapcsolódás és a részvétel feltételei:
A képzésbe való bekapcsolódás minimum feltétele valamilyen műszaki felsőfokú végzettség,
valamint a C programozási nyelv ismerete.

Tervezett képzési idő:
A képzés időtartama: 21 óra. Javasolt bontás: 3 nap, napi 7 óra.

Maximális csoportlétszám:
A maximális csoportlétszám 12 fő.

A tanfolyam díja:
A tanfolyam díja 6500+áfa Ft/óra/fő. A tanfolyam díjából az általános kedvezmények
levonhatók.

A tanfolyam kidolgozója:
Kovácsházy Tamás adjunktus
A tanfolyam előzetes képzési programja: