Valós idejű (real-time, RT) beágyazott rendszerek

A képzés célcsoportja:
Beágyazott rendszerek területén dolgozó vagy az ott dolgozni kívánó műszaki szakemberek.

A képzés során megszerezhető kompetencia:
A képzés áttekintést ad a beágyazott számítógépes rendszerek azon csoportjáról, ahol a
külső eseményre való reakciónak garantáltan meg kell történnie adott határidőn belül (valós
idejű vagy real-time rendszerek). A határidő elmulatszása nagyon komoly, olykor
katasztrófális következményekhez vezet (autóban ABS, légzsák kioldás, elektromos kormány
stb.). A képzés áttekinti az ehhez szükséges SW architektúrákat, ütemezési lehetőségeket,
real-time viselkedési analízist. Bemutatja az elosztott (több csomópontból álló) kooperáló
rendszerek közötti óraszinkronizációs lehetőségeket. Megismertet a SW tervezés valós idejű
viselkedés szempontjából kirtikus kérdéseivel. Bemutat egy konkrét RT operációs rendszert.

A képzésbe való bekapcsolódás és a részvétel feltételei:
A képzésbe való bekapcsolódás minimum feltétele valamilyen műszaki technikusi végzettség
és a C programozási nyelv alap szintű ismerete. Előnyös a
"Párhuzamos, eseményvezérelt
programozás beágyazott rendszerekben"
című képzési program elvégzése előismeretként.

Tervezett képzési idő:
A képzés időtartama: 21 óra. Javasolt bontás: 3 nap, napi 7 óra.

Maximális csoportlétszám:
A maximális csoportlétszám 10 fő.

A tanfolyam díja:
A tanfolyam díja 6500+áfa Ft/óra/fő. A tanfolyam díjából az általános kedvezmények
levonhatók.

A tanfolyam kidolgozója:
Dr. Dabóczi Tamás docens
A tanfolyam előzetes képzési programja: