Tűz- és vagyonvédelem villamosmérnöki szemmel

A képzés célcsoportja:
A tűz- és vagyonvédelem területén dolgozó tervezőmérnökök.

A képzés során megszerezhető kompetencia:
A tűz- és vagyonvédelemben alkalmazott jelzőberendezések általában villamos működésűek.
Ezek működésének elveibe és gyakorlatába vezet be a képzés.
Foglalkozunk a tűz- és vagyonvédelmi eszközök működésével, a tűz- és vagyonvédelmi
központok jelzőáramköreinek és kimeneti áramköreinek működésével, a címzett analóg
tűzjelző rendszerekben alkalmazott adatátvitellel, a robbanásbiztos áramkörök felépítésével
és működésével, a jelzőrendszerek tápellátásának problémáival, a kábelezés méretezésével.
A hallgatók az előadásokból megismerik, hogy a tervezéskor alkalmazandó szabályok milyen
működési feltételekből adódnak; ez javíthatja a tervezés minőségét, és segítheti az előforduló
hibák felderítését.

A képzésbe való bekapcsolódás és a részvétel feltételei:
A képzésbe való bekapcsolódás minimum feltétele valamilyen műszaki technikusi végzettség.

Tervezett képzési idő:
20 óra. Javasolt bontás: 3 nap, napi 6 óra + 2 óra vizsga

Maximális csoportlétszám:
A maximális csoportlétszám 16 fő.

A tanfolyam díja:
A tanfolyam díja 6500+áfa Ft/óra/fő. A tanfolyam díjából az általános kedvezmények
levonhatók.

A tanfolyam kidolgozója:
Dr. Szegi András docens

A tanfolyam előzetes képzési programja: