Az XML és alkalmazásai

A képzés célcsoportja:
A számítógépes dokumentum-kezeléssel, elektronikus üzleti alkalmazásokkal, valamint
webrendszerekkel foglalkozó, ilyen rendszereket fejlesztő műszaki szakemberek.

A képzés során megszerezhető kompetencia:
Az XML technológia alapjai: strukturált dokumentumok deklarációja (DTD, Schema) és
felépítése (XML formátum), feldolgozásuk programozott eszközökkel (DOM, SAX, JAXB),
valamint transzformációjuk (XSLT).
XML dokumentumok tárolása és elérése natív és relációs adatbázisokban (XML:DB, XML
Collections, SQL kiterjesztések).
Az XML technológia alkalmazása elektronikus üzleti alkalmazásokban és a World Wide Web
rendszereiben (alkalmazások együttműködése XML alapokon, XML-alapú webrendszerek, a
Java és a PHP rendszer XML képességei, Apache Cocoon).
A gyakorlati feladatok megoldása során a résztvevők elsajátítják az XML szerkesztők
használatát, részletesen megismerik a Java XML programozói felületét, valamint az XML-
alapú webrendszerek építésének technikáit.

A képzésbe való bekapcsolódás és a részvétel feltételei:
Java (opcionálisan web) programozási alapismeretek

Tervezett képzési idő:
3 nap, napi 7 óra (5 óra elmélet, 2 óra gyakorlat)

Maximális csoportlétszám:
A maximális csoportlétszám 8 fő.

A tanfolyam díja:
A tanfolyam díja 6500+áfa Ft/óra/fő. A tanfolyam díjából az általános kedvezmények
levonhatók.

A tanfolyam kidolgozója:
Mészáros Tamás adjunktus

A tanfolyam előzetes képzési programja: